SABORG – mot styrt nedleggelse eller blomstring?

Manglende interesse fra myndigheter er vesentlig grunn til forslaget om nedleggelse av SABORG som kom i  februar 2017. Tidligere tillitsvalgte i sammenslutningen, og tillitsvalgte som er i organisasjoner tilknyttet SABORG, bekrefter dette. Om SABORG lever videre etter representantskapsmøtet i februar 2018, vet vi ikke i dag. Om myndighetene forstår alvoret og går inn i en konstruktiv kommunikasjon med sammenslutningen gjør vi nok det.

NNHs historie

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons logo

NNH ble etablert som en selvstendig organisasjon 12.11.1994, og var resultat av en reorganisering av Sentralrådet for Norske Naturterapeuter (SFNN). Om Aarbakkeutvalgets arbeid, Lov om alternativ behandling og andre endringer av forskrifter og lover som berører vår bransje. Internasjonalt arbeide, nasjonale samarbeidspartnere og arbeidet innen organisasjonen fram til feiringen 20 års jubileumet.

Fagstandarder og yrkesstolthet gir bedre utøvere

Sammenslutningen av alternative behandlerorgansiasjoner (SABORG) arrangerte høsten 2014 kontaktforum og seminar med tema «Fagstandard for tradisjonell-/komplementærmedisin og alternativ behandling» og «Integrert medisin – hvilke skritt kan den alternative sektor ta for å bidra til et helhetlig helsetilbud for alle?».

SABORG – en mulighet for å oppnå noe

Sonja Mandt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og mangeårig representant i Helse- og omsorgskomitéen, mener SABORG er en mulighet for alternativbransjen til å oppnå noe på felles grunnlag.