Helsepolitikk og pressemeldinger

NNH på mynewsdesk (2020-2021)


Eldre pressemeldinger

Alternativ behandling og meirverdiavgift - november 2018
Alternativ behandling og meirverdiavgift - april 2018
Manglende politisk ansvar for pasientsikkerheten i Norge - 2017
Behandling av barn med alternative medisinske metodar - 2017
Underlige svar om pasientsikkerhet og Lov om alternativ behandling - 2016
Lov og forskrifter knyta til naturmedisin og alternativ behandling er mogen for revisjon - 2014
Folkehelsedugnad - ikkje gløym oss naturmedisinarar, Jonas Gahr Støre! - 2013
Legemiddelforbruk og naturmedisin - tid for nytenking? - 2013
Naturmedisin/alternativ behandling og marknadsføring - 2013
Alternativ medisin blir teke seriøst innan EU - 2012
Helseministeren og naturmedisinsk/alternativ behandling - 2009
Statsbudsjettet for 2009
NNH godkjent som organisasjon av Sosial- og helsedirektoratet - 2006
NNHs ledelse