Nyttige lenker

Offentlige instanser

Altinn - Starte og drive bedrift

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene - Registeret for utøvere av alternativ behandling

CNHC - Complementary & Natural Healthcare Council
Frivillig register for naturterapeuter i Storbritannia.

Datatilsynet

Forbrukertilsynet

Helsedirektoratet

Helse og omsorgsdepartementet

helsenorge.no
Den offentlige helseportalen i Norge - med tjenester som hjelper deg å følge opp egen helse

Konkurransetilsynet

Kunnskapssenteret
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Lovdata

Mattilsynet
Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler.

NAFKAM
Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin

National Library of Medicine
Medisinsk nasjonalbibliotek i USA.

NCCAM
Nasjonalt senter for komplementær og alternativ medisin i USA.

NIFAB
Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling.

NOKUT
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Regelhjelp.no - Helsetjenester
Veiviser til regelhjelp for virksomheter innen helsetjenester og omsorgstjenester i institusjon

Sentrale lover

Lov om alternativ behandling av sykdom m.v. (alternativ behandlingsloven)
Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere adgangen til å utøve slik behandling.

Lov om bokføring (bokføringsloven)
Enhver som har regnskapsplikt etter lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. har bokføringsplikt etter denne loven.

Lov om helsepersonell (helsepersonelloven)
Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår m.v. (markedsføringsloven)
Loven gjelder kontroll med markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold og stiller krav til god forretningsskikk mellom næringsdrivende.

Lov om medisinsk utstyr
Loven regulerer produksjon, markedsføring, omsetning og bruk av medisinsk utstyr.

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten.

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
Formålet med denne loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.

Forskrift om pasientjournal
Forskriften gir nærmere regler om helsepersonells dokumentasjonsplikt, herunder om innhold i pasientjournaler, føring, retting, sletting, oppbevaring, overføring, tilgang til og tilintetgjøring av journal, virksomheters ansvar i forhold til opprettelse og organisering av journalsystem og rett til innsyn i journal.

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)
Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje på en måte som gir pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet ved at relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte blir tilgjengelige for helsepersonell, samtidig som vernet mot at opplysninger gis til uvedkommende ivaretas, og  sikrer pasienters og brukeres personvern, pasientsikkerhet og rett til informasjon og medvirkning.

Forskrift om kosttilskudd
Forskriftens formål er å sikre helsemessig trygge kosttilskudd og redelig omsetning av slike.

Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester
Forskriftens formålet er å fremme god prisinformasjon for å bedre konkurransen mellom næringsdrivende og gjøre det enklere for forbrukeren å sammenligne priser.Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom
Forskriftens formål er å bidra til at markedsføring av alternativ behandling skjer på en nøktern og saklig måte, og slik at pasientens sikkerhet blir ivaretatt.

Forskning

Academic Consortium for Integrative Medicine & Health
Supported by membership dues and grants from philanthropic partners including the The Bravewell Collaborative.

CAM-CANCER
Complementary and Alternative Medicine for Cancer

CCESCAM - Centre for Cross-disciplinary Evaluation Studies in Complementary and Alternative Medicine
Et kompetencecenter for tverrvitenskapelig effektforskning av komplementær og alternativ behandling (KAB).

Database of Homeopathy Research Studies
Human trials, clinical trials, invitro and invivo research with homeopathic remedies, animal and plant studies collected by naturopath and homeopath Robert Medhurst

Den danske sundhedsstyrelsen råd til foreldre vedrørende alternativ behandling
Helsepersonell skal utvise fornuft og varsomhet dersom de velger å gi gode råd om alternativ behandling.

Den norske legeforening : forskning
Denne nettside er ment å være et hjelpemiddel for medlemmer og andre med interesse for medisinsk forskning.

ELSEVIER - Science & Health News
As the world’s leading publisher of science and health information, Elsevier serves more than 30 million scientists, students and health and information professionals worldwide.

EUROCAM - Research on CAM
Research into CAM has increased over the last few decades. EUROCAM is a foundation uniting European organisations representing Complementary and Alternative Medicine patients and trained CAM health professionals, including medical doctors, veterinarians and other practitioners.

European Committee for Homeopathy (ECH)
Listed 35 medical conditions in which positive conclusions for homeopathy may be derived from systematic reviews and/or randomised controlled trials.

Faculty of Homeopathy - research
This section aims to give you a clear account of the research evidence in homeopathy.

Forskningshåndboken
En praktisk veileder i hvordan du kommer deg fra idé til publisering i et forskningsprosjekt.

FDZ - Forenede Danske Zoneterapeuter
Kunnskapssamling og formidling/forskning

Homeopathic Database
Scientific Evidences in Homeopathy: a dynamic database

HRI - Homeopathic Research Institute
HRI is an innovative international charity created to address the need for high quality scientific research in homeopathy.

MYMOP
A patient-generated, or individualised, outcome questionnaire. It is problem-specific but includes general wellbeing.

NAFKAM - Vitenskapelige publikasjoner
Liste over vitenskapelige artikler og vitenskapelige oversiktsartikler hvor NAFKAMs ansatte har bidratt.

NCCAM
National Center for Complementary and Alternative Medicine

NIFABs forskningsside
Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling har laget en oversikt over forskning som er gjort i Norge på master/hovedfagsnivå og doktorgradsnivå. I tillegg linker de til en oversikt over publisert forskning på alternativ behandling. På sida finner du også en oversikt over forskningssentre, databaser og tidsskrifter innen feltet.

nifab.no kan du også lese om forskningsstatus innen en rekke alternative behandlingssystemer.

RESF - Register for eksepsjonelle sykdomsforløp
Har du opplevd et uvanlig godt eller uvanlig dårlig sykdomsforløp knyttet til bruk av alternativ behandling? Da ønsker vi å få kontakt med deg.

The Cochrane Collaboration
Working together to provide the best evidence for health care.

NCC - Nordic Cochrane Centre
The Nordic Cochrane Centre (NCC) is an independent research and information centre that is part of The Cochrane Collaboration, an international network of individuals and institutions committed to preparing, maintaining, and disseminating systematic reviews of the effects of health care.

THINCS - The International Network of Cholesterol Skeptics
A steadily growing group of scientists, physicians, other academicians and science writers from various countries.

World Naturopathic Federation - research
Research on naturopathy/naturopathic medicine supported by a number of naturopathic research institutes and peer-reviewed journals.

Organisasjoner

ANME - Association of Natural Medicine in Europe
The Association of Natural Medicine in Europe is the political representation of complementary and alternative medicine - at international, European, national and local level.

CAMbrella
CAMbrella is a pan-European research network for complementary and alternative medicine (CAM). The goal of this collaboration is to develop a roadmap for future European research in CAM that is appropriate for the health care needs of EU citizens, and acceptable to the EU Parliament as well as national research funders and healthcare providers.

CAMdoc alliance
The mission of CAMDOC is to develop and facilitate the integration of the well established and respectable CAM-methods into European Health Policies with the aim to provide the European citizens with the added value to medicine that CAM can provide.

DZVhÄ - Deutschen Zentralverein homöopathischer Ärzte

ECHAMP - European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products
The coalition represents the vast majority of the industry of homeopathic and anthroposophic medicinal products in Europe. ECHAMP’s main aim is an appropriate legal and regulatory framework in order to achieve free and easy availability of these medicinal products in the European Union.

EFCAM - European Federation for Complementary and Alternative Medicine
EFCAM is the collaborative platform representing the interests of patients, practitioners, researchers and the industry involved in complementary and alternative medicine and working to promote and develop a more holistic and integrated approach to healthcare in Europe.

EUROCAM - Complementary and Alternative Medicine for a healthier Europe
EUROCAM unites European umbrella organisations of patients, doctors and practitioners with different backgrounds in the field of CAM, all of whom subscribe to the objectives of EUROCAM and have democratic membership and decision-making structures and procedures.

FENACO - Organizacion Colegial Naturopática [spansk]
Spansk organisasjon for naturterapeuter.

Fritt Helsevalg
Forbrukerorganisasjon som arbeider for å sikre et bredt tilbud av behandlingsformer.

ICCR
Internasjonalt samarbeidsforum for deling av erfaringer og informasjon

KAM - Kommittèn för Alternativ Medicin
Sammenslutning av alternative behandler organisasjoner i Sverige

LNS - Landsorganisationen NaturSundhedsrådet
NNHs danske søsterorganisasjon i NSK

Millefolia - das Schweizer Newsportal für Komplementärmedizin
Nyhetsportal for Dachverband Komplementärmedizin og Schweizerische Verband für komplementärmedizinische Heilmittel

NHL - Norske Homeopaters Landsforbund
Her finner du informasjon om hva homøopati er, artikler om homøopati, siste nytt og hvor du kan finne homøopater nær deg.

NHPF - Norsk Homøopatisk Pasientforening
Norsk Homøopatisk Pasientforening ble stiftet i 1951 etter initiativ av homøopat Einar Larsen. Foreningen har nærmere 1.000 medlemmer fordelt over hele Norge.

Norges Miljøvernforbund
Norges Miljøvernforbund er Norges mest aktive frivillige organisasjon innen miljøvern. NMF arbeider utrettelig med et vidt register av miljøsaker, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

NSK - Nordisk Samarbeidskomite for ikke-konvesjonell medisin
Organisasjonen er eit samarbeid mellom ledande naturterapeutiske organisasjonar i Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island.

SABORG
Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner i Norge.

Vaccination Forum
En privat og uavhengig forening med det formål å spre kunnskap om vaksinasjoner, samt å støtte vaksineskadde.

WHO - World Health Organization

Tidsskrifter

Apollon
Forskningstidsskrift for Universitetet i Oslo
Gemini
Populærvitenskapelig forskningsmagasin utgitt av NTNU og SINTEF
GENialt
Tidsskrift for Bioteknologirådet
HelsemagasinetVOF
VOF har som hensikt å formidle vitenskap og fakta innen helse, ernæring, psykologi, trening, læring, utvikling, politikk og miljø.
Se også Helsemagasinet VOF på Facebook
Homöopathie
Tidsskrift for Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte
Labyrint
Forskningsmagasin på nett utgitt av Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet
Naturterapeuten
NNHs tidsskrift for naturmedisin
Schweizerische Zeitschrift für Ganzheitsmedizin
Sveitsisk tidsskrift for integrert medisin
UniverS
Magasin med forskningsnyheter utgitt av Universitetet i Stavanger

Klinisk medisin

eMEDICINE
Et kunnskapsbasert klinisk oppslagsverk med oppdaterte retningslinjer og prosedyrer innen 38 medisinske spesialiteter.

FASS.se
Svensk internettkilde til kunnskap om legemiddel.

Felleskatalogen
Oversikt over alle godkjende medisinske preparat innan etablert medisin.

Folkehelseinstituttet - Legemiddelstatistikk 2016:1
Legemiddelforbruket i Norge 2011–2015

Fürst medisinsk laboratorium
Alfabetisk analyseliste.

Helsebiblioteket.no
Et offentlig finansiert nettsted som gir helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder.

Interaksjoner.no
Database med legemiddelinteraksjoner, basert på informasjon fra FEST, og administrert av DIPS ASA.

JOVE - Journal of Visualized Experiments
Biomedisinske videotidsskrift

Kliniske oppslagsverk
Helsebibliotekets oversikt over kliniske oppslagsverk.

Legemiddelsøk
Statens legemiddelverk

Norsk legemiddelhåndbok
Omhandlar bl.a. terapikapittel og legemiddelkapittel. I terapikapittel kan ein gå inn på ulike sjukdomskategoriar og få fram etiologi, generelle symptom, diagnostikk, etablert medisinsk behandling.

The Merck Manual
Merck is committed to bringing out the best in medicine. As part of that effort, Merck has created The Merck Manuals, a series of healthcare books for medical professionals and consumers.

NEL Nevrologi
Norsk elektronisk legehåndbok

NHI - Norsk Helseinformatikk
Norges største helsenettside. Basert på Nordens mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell (Norsk Elektronisk Legehåndbok).

NICE Evidence search
Klinisk oppslagsverk drevet av National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), en virksomhet som er eid av den offentlige helsetjenesten i England og Wales.

RELIS
Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell

Statens legemiddelverk
Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemiddel som blir brukte i Noreg, har god kvalitet, er trygge å bruke og har den ønskte verknaden. Her finn du mellom anna informasjon om naturlegemiddel og eventuelle biverknader og interaksjonar.

Ordbøker/anatomiatlas

Apertium
En maskinoversettelsesplattform med fri og åpen kildekode

Deutsches Wörterbuch von Grimm
Tysk ordbok fra Universität Trier

Diabetesleksikon
Diabetesforbundets nett-leksikon

Google oversetter

Hinzelnisse norsk/tysk ordbok [inkl. medisinske uttrykk]
Kan enkelt endres til tysk/norsk ved å klikke på det tyske flagg

Lex Medicus Anatomy
Et digitalt anatomiatlas med navn på kroppsdeler og muskler.

Merriam-Webster Online
Engelsk ordbok med synonymer

Norsk ordbok 2014
Universitetet i Oslos norske ordbok

Norsk Helseinformatikk - medisinsk ordbok
Her kan du søke på og få forklaring på medisinske termer

The Free Dictionary [by Farlex]

WordReference.com
Brukervennlig ordbok med henvisninger og forslag.
Engelsk, fransk, italiensk, tysk og russisk.

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet