Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Om NNH

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons visjon er

at alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomi, får tilgang til et trygt naturmedisinsk tilbud både innenfor helseinstitusjoner, bedriftshelsetjenester, helsefremmende institusjoner og i privat praksis.

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons formål er

å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse.

Se også NNHs vedtekter og til NNHs etiske regler.

 


Informasjon

NNHs organisasjonskart
World Naturopathic Federation
NNHs nyhetsbrev holder deg oppdatert!
NNH internasjonalt
NNHs sentralstyre
NNHs arbeidsgrupper
Terapier i NNH
NNH - med fokus på fremtiden
NNHs faggrupper
Strategisk handlingsplan 2016-2020
NNHs utdanningspolitikk
NNHs nettsider
Nyttige lenker
NNHs historie
NNHs etiske regler
NNHs etiske råd
NNHs vedtekter
Søk medlemskap
NNHs ledelse