Deltakere på SABORGs fagforum 2018 - f.v. Anne Karin Bonnevier (NHL), Lidia I Myhre (NNH), Tore Fosso (NHL) og John Petter Lindeland (NNH).

Delt i synet på krav og retningslinjer – SABORGs kontaktforum 2018

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet