Dette skal vi være stolte av!

NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre

Til tross for momssaken og korona har mye positivt skjedd i år. Vi har holdt vårt hovedfokus på kompetanseutvikling og kontinuerlig forbedring, og det har gitt resultater. NNH har blitt godkjent  som fullverdig medlem av World Naturopathic Federation (WNF), og nylig ble det også kjent at NNH ved styreleder John Petter Lindeland er valgt inn i NAFKAMs senterråd, noe som vi oppfatter som en  tillitserklæring for vår organisasjon. Dette skal vi være stolte av!

En fersk politisk undersøkelse gir håp for videreutviklingen av alternativ og komplementær behandling i Norge

Ap, Sp, SV, FrP og MDG lover å rydde opp i reguleringen av alternativ behandling. De vil fremme fagkrav, kompetanseheving og pasientsikkerhet, og involvere organisasjonene i dette arbeidet. De vil gjenopprette momsfri behandling på helsehjelp som gis av kvalifiserte terapeuter. Alle disse punktene har den sittende regjeringen sviktet på.