Søk medlemskap

Terapeut- og seniormedlemskap

Disse to medlemskapstypene er likeverdige og gir de samme rettighetene og plikter. Seniormedlemskap kan søkes året etter fylte 67 år.

 • Du får ansvarsforsikring inkludert i medlemsavgiften
 • Du kan gjennom NNH bli registrert i Utøverregisteret i Brønnøysund, som gir fritak for mva.
 • Du blir medlem i en eller flere faggrupper og får faglig oppfølging
 • Du får tilgang til kurs og fagseminarer til medlemspris
 • Du får fagtidsskriftet Naturterapeuten og tilgang til NNHs medlemssider
 • Du kan bruke NNH logo i markedsføringen av de terapiformene du er godkjent i
 • Medlemsavgiften faktureres som to halvårlige innbetalinger:
  • Terapeutmedlemskap kr 3.790,- i året
  • Seniormedlemskap kr 2.150,- i året

Behandlingsgebyret for søknad om terapeut-/seniormedlemskap er kr 500,-. Dette gebyret tilkommer også ved oppgradering til terapeut-/seniormedlemskap fra øvrige medlemsklasser, men ikke ved overgang fra terapeut- til seniormedlemskap.

For å finne hvilke krav vi stiller for godkjenning, se fagkravene for den terapiformen det gjelder: oversikten over våre terapiformer.

Last ned søknadsskjema

Personvernerklæring

Studentmedlemskap

Studenter som tar et NNH godkjent studie, kan søke studentmedlemskap

Last ned søknadsskjema

Personvernerklæring

Assosiert medlemskap

For samarbeidspartnere, samt skoler, lærere og terapeuter som av ulike årsaker ikke ønsker fullt medlemskap, har permisjon eller lignende.

Last ned søknadsskjema

Kontaktinformasjon

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet