Ønsker ikke å autorisere nye personellgrupper

De siste årene har en rekke personellgrupper fremmet ønske om å bli inkludert i helsepersonellovens autorisasjonsordning. Helse- og omsorgsdepartementet ønsker ikke en slik utvikling. – Det er viktig med sterke fagprofesjoner, men stadig nye autoriserte grupper kan føre til en mer fragmentert og profesjonsdelt helse- og omsorgstjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.