NNHs faggrupper

Akupunktur

Faggruppestyre:

Nyttige lenker:
ETCMA - European Traditional Chinese Medicine Association
Paraplyorganisasjon for organisasjoner som representerer ulike europeiske organisasjoner innen TCM.

WFAS - World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies
Arbeider for fremje av tradisjonell kinesisk medisin (TCM), utvikling av utdanningstandarar, stimulerar til forsking og for auka aksept av TCM.

Svenska Akupunkturförbundet
Informasjon om akupunktur i samsvar med tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Sida er myntet på allmeneheten, forbundets medlemmer og studenter.

Jeremy Ross
Combining Western Herbs and Chinese Medicine

Biopati

Faggruppestyre:

 • Fride Elisabeth Aasen (leder), naturterapeut MNNH reg.
  E-post: frideaas@online.no
  Telefon: 66 98 04 90 / 911 73 933
 • Maria Hauge, biopat MNNH reg
  E-post: maria@biopatabm.no
  Telefon: 990 28 416
 • Ånund Susort, biopat MNNH reg
  E-post: aanund@susort.no
  Telefon: 456 08 264

Fytoterapi

Kontaktperson:

Heilpraktiker

Kontaktperson:

 • Beate Skogstrand, naturterapeut MNNH reg.
  Epost: beatesk@gmail.com
  Telefon: 905 88 866

Nyttige lenker:

Freie Heilpraktiker
Ettersom Tyskland gjennom heilpraktikarlovgjevinga har lengst erfaring i Europa med offentleg regulering av naturterapi, har det vore naturleg for NNH å ha kontakt med eit av dei større forbunda som organiserar denne yrkesgruppa.

Fachverband Deutscher Heilpraktiker

Helhetsterapi

Kontaktperson:

Homøopati

Kontaktperson

Nyttige lenker:
Aude Sapere online
Artikler, kasus og lenkeoversikt som omhandler homøopati.

ECH - The Euopean Committee for Homeopathy
The final aim of the ECH is the full integration of homeopathy within the European healthcare system, which will meet the growing demand among European citizens for homeopathic care within a safe medical context.

NHPF - Norsk Homøopatisk Pasientforening

Homeopathic Database
Scientific Evidences in Homeopathy: a dynamic database.

Homeopathic Research Institute
An innovative international charity created to address the need for high quality scientific research in homeopathy.

Official Homeopathy Resource
This is the online web site for accurate information on homeopathy, homeopaths and homeopathic organizations.

SHZ - Stiftung Homöopathie-Zertifikat
Die Stiftung Homöopathie-Zertifikat (SHZ) wurde 2003 gegründet und ist eine gemeinnützige, von Einzelinteressen unabhängige Stiftung des bürgerlichen Rechts.

Symptomen-lexikon der materia medica

Faglige og etiske grenser for terapeutisk verksemd (Naturterapeuten 4 2008)
Har ein fyrst, på ein overtydande og entusiastisk måte, valt homøopati som sin terapiform, blir førestillinga om at dette faget aleine ikkje skulle vera nok til å skapa ein levedyktig praksis, svært irriterande. For meg har det vore like vanskeleg som tidkrevjande å koma fram til denne innsikta.

Kinesiologi

Kontaktpersoner:

Kopping

Kontaktperson:

 • Bente Gulli, naturterapeut MNNH reg
  E-post: bente@helifly.no
  Telefon: 33 36 66 69 / 917 32 476

Kraniosakralterapi

Faggruppestyre:

2016 arrangerte NNH en kraniosakralkonferanse, se konferansen facebook side.

Siden 2010 har NNH hatt egne fagretningslinjer for kraniosakrale terapiformer.

Artikler fra Naturterapeuten:

Kraniosakralterapiens historie
Del 1: Osteopati i kranie-området
Hvordan har den myke, men fyptvirkende kraniosakralterapien utviklet seg? Historien begynner med Sutherlands utvidelse av de osteopatiske teknikkene til å inkludere kraniets knokler, via Upledgers forskning på Sutherlands metoder, til dagens mangfold av kraniosakrale terapiformer.

Del 2: En selvstendig terapiform
Her beskrives hvordan metodene for å behandle kraniet har utviklet seg i to retninger innen osteopatien, biomekanisk og biodynamisk. Den biomekaniske konsentrerer seg om hvordan knoklene mekanisk beveger seg, den biodynamiske forsøker å komme i kontakt med dypere krefter, en slags intelligens i livet selv.

Naturmedisinsk aromaterapi

Faggruppestyre:

 • Una Iversen-Ottne, Naturmedisinsk aromaterapeut MNNH reg.
  E-post: unaio@mail.com
  Telefon: 920 99 776
 • Hanne Skjeggerød Johansen, Naturmedisinsk aromaterapeut
  E-post: hanne@bms.as
  Telefon: 452 60 355
 • Viviann Alexandra Knutsen, Naturterapeut MNNH reg.
  E-post: romforro@gmail.com
  Telefon: 415 42 669

Faggruppestyret i naturmedisinsk aromaterapi - FSNAT - ønsker et godt og tett samarbeid med alle våre medlemmer. Informasjon om faglige kurs og seminarer blir sendt aromaterapeutene pr. brev og blir også annonsert i Naturterapeuten og på nettsidene til NNH.

FSNAT søker ferdig utdannede aromaterapeuter, gjerne med erfaring, til styrearbeid i faggruppen for aromaterapi. Vi trenger flere hender å dele arbeidet på.

Kontakt gjerne en av oss i styret for en uformell prat om hva vi arbeider med i faggruppen. Ønsker vi aromaterapeuter en fremtid og et aktivt faglig forum, bør flere medlemmer melde seg så snart som mulig.

Hjertelig velkommen til FSNAT!

Nyttige lenker:
Aromaterapeut på utdanning.no
NAHA - National Association for Holistic Aromatherapy (USA)
IJCA - The International Journal of Clinical Aromatherapy

Aromaterapi innen institusjon og palliativ behandling
Artikkel fra Naturterapeuten nr. 3/2008

Positive Health Online
All you need to know about living a healthier life.

Naturmedisinsk ernæringsterapi

Kontaktpersoner:

 • Bodil Salomonsen, naturmedisinsk ernæringsterapeut MNNH
  E-post: bodil@helsekoden.no
  Telefon: 991 51 129

Naturmedisinsk muskelterapi

Kontaktperson:

Polaritetsterapi

Kontaktperson:

 • Gunnar Pedersen, polaritetsterapeut MNNH
  E-post: gunnarp@online.no
  Telefoner: 22 26 41 48 / 922 02 990

Refleksologi

Kontaktpersoner:

 • Siri Elisabeth Brøndelsbo, refleksolog MNNH reg.
  E-post: broendelsbo@yahoo.no
  Telefoner: 934 49 802

Rosenmetoden

Kontaktperson:

Soneterapi

Faggruppestyre:

Forskningsartikler - refleksologi/soneterapi
En artikkelserie i fire deler som tidligere har vært publisert via RiENs nyhetsbrev -  Reflexology in Europe Network - i 2011/2012 av Tracey Smith, UK og Leila Eriksen, DK. Les forskningsartikkelen

Nyttige lenker:
NRN - Nordic Reflexology Network
Arbeider mot same mål som RIEN, men innanfor eit nordisk perspektiv.
NRNs Facebook-gruppe

RIEN - Reflexology in Europe Network
Hovudmålet er utvikling av utdanningstandardar innan soneterapi/refleksologi, stimulera til forsking og påverka styresmakter i dei europeiske landa slik at soneterapi/refleksologi blir ein akseptert terapiform i framtida .

Nyttige soneterapiplansjer av Terje Varpe og Terje Horpestad selges i NNHs nettbutikk

Terapeutisk healing

Vi har for tiden ingen kontaktperson for terapeutisk healing.

Øreakupunktur

Vi har for tiden ingen kontaktperson for øreakupunktur.

NNHs ledelse

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet