Hilsen til en stadig klokere 20-åring

I forbindelse med NNH sitt 20-års jubileum var det planlagt å utgi en jubileumsbok. Jarle Aarbakke, leder av Aarbakkeutvalget, skrev et innlegg til boka i desember 2013. Aarbakke hadde ikke anledning til å møte på Nordisk naturmedisinsk fagkongress for å motta sitt æresmedlemsskap. Naturterapeuten gjengir derfor Jarle Aarbakke sin hilsen til jubilanten.

Naturterapeuten nr. 4/2014

Innhold: Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2014 – og feiring av NNHs 20 års jubileum – Om å formulera realistiske mål – Møteplassen mellom skolemedisinen og alternativ behandling heter «dokumentert effekt» – Hilsen til en stadig klokere 20 åring – Endelig en kvinne – Fem verdige kandidatar blei tildelt NNHs æresmedlemskap – Tarmens betydning for helsen – Kort historikk om NNH – Aromaterapi mot stress og helseplager – Hvorfor taper vitenskapen? – Blanding av nyansering og retoriske krumspring – Saborgs kontaktforum 2014