Fagtidsskrift

Naturterapeuten - tidsskrift for naturmedisin

Naturterapeuten retter seg mot terapeuter, pasienter og andre som er interessert i å følge med på utviklingen innen vår bransje. Tidsskriftet fokuserer derfor på:

  • faglig stoff om terapiformer
  • aktuelle temaer som vedrører terapeuter, studenter og undervisere
  • lover, forskrifter og annet som vedrører våre medlemmer og deres pasienter
  • politiske tendenser og diskusjoner
  • møte med mennesker, intervjuer m.m.

For at våre lesere skal få en best mulig leseopplevelse samtidig som utgivelsene skal være økonomisk forsvarlig uten at vi må øke prisen markant, legger vi om til følgende utgivelsesmønster for tidsskriftet:

  • nr 1 og 2 vil komme som en fellesutgave (juni)
  • nr 3 og 4 vil komme som en fellesutgave (desember)

En del aktuelle saker vil bli lagt ut fortløpende på disse nettsidene, så vi anbefaler å følge med på side for aktuelle saker. De aller fleste av disse sakene vil også komme med i de trykte utgavene.

 

Abonnement

Ønsker du å abonnere?

Abonnement koster kr 300,- pr. år.

Bestill abonnement via kontaktskjema
eller direkte via Vipps.

Som Vipps-bruker kan du betale til nummer 510392 eller søke opp NNH eller Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Velg Abonnement naturterapeuten 2018 (2 utgivelser) og fyll inn adresse i kommentarfeltet.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 33 32 20 eller e-post post@nnh.no

Artikler

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres.

Til alle artikler bør det foreligge portrettfoto samt foto/illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format.

Annonser

PLANLAGTE UTGIVELSER 2018:

Frist artikler m.v. Annonsefrist
(ferdig materiale)
Når leserne
13. april 2. mai 15. mai
7. november 14. november 19. november

PRISER:

Type annonse Pris
1/1 side (Naturterapeuten A4)  9.000,-
1/2 side (Naturterapeuten)  6.500,-
1/4 side (Naturterapeuten)  4.000,-
Bunnfelt nettside (bredde 335, høyde 200 pixler) - 4 uker  3.000,-

 

Et lite tillegg tilkommer dersom vi skal lage annonsen.

For bestilling av annonse, kontakt vår annonseansvarlig Ole Jørgen Strømberg, tlf. 41271075, ojstroe@online.no


Fra tidligere utgaver

Naturterapeuten nr 3/4 2017
Naturterapeuten 2017
Naturterapeuten 2016
Naturterapeuten 2015
Naturterapeuten 2014
Naturmedisinsk antologi - artikler 1997 til 2014
Naturterapeuten 2013
Naturterapeuten 2012
Naturterapeuten 2011
Naturterapeuten 2010
Naturterapeuten 2009
Naturterapeuten til 2008
Redaksjon