Fagtidsskrift

Naturterapeuten - tidsskrift for naturmedisin

Naturterapeuten retter seg mot terapeuter, pasienter, politikere og andre som er interessert i å følge med på utviklingen innen vår bransje. Tidsskriftet fokuserer derfor på:

  • faglig stoff om terapiformer
  • aktuelle temaer som vedrører terapeuter, studenter og undervisere
  • lover, forskrifter og annet som vedrører våre medlemmer og deres pasienter
  • politiske tendenser og diskusjoner
  • møte med mennesker, intervjuer m.m.

En del aktuelle saker vil bli lagt ut fortløpende på disse nettsidene, så vi anbefaler å følge med på side for aktuelle saker. De aller fleste av disse sakene vil også komme med i de trykte utgavene.

Se artikler fra
Naturterapeuten nr 2/2007 - Naturterapeuten nr 2 og 3/2008 - Naturterapeuten nr 4/2008 - Naturterapeuten nr 1/2009Naturterapeuten nr 3/2009 - Naturterapeuten nr 4/2009Naturterapeuten nr 3/2011 - Naturterapeuten nr 1/2018

Abonnement

Ønsker du å abonnere?

Abonnement koster kr 300,- pr. år.

Bestill abonnement via kontaktskjema
eller direkte via Vipps.

Som Vipps-bruker kan du betale til nummer 510392 eller søke opp NNH eller Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Velg Abonnement naturterapeuten 2018 (2 utgivelser) og fyll inn adresse i kommentarfeltet.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 33 32 20 eller e-post post@nnh.no

Artikler

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres.

Til alle artikler bør det foreligge portrettfoto samt foto/illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format.

Annonser, utgivelser og frister

PLANLAGTE UTGIVELSER 2018:

Frist artikler m.v. Annonsefrist
(ferdig materiale)
Når leserne
13. april 2. mai 15. mai
15. oktober 26. oktober 14. november

PRISER:

Type annonse Pris
1/1 side (Naturterapeuten A4)  9.000,-
1/2 side (Naturterapeuten)  6.500,-
1/4 side (Naturterapeuten)  4.000,-
Bunnfelt nettside (bredde 335, høyde 200 pixler) - 4 uker  6.000,-

 

Alle priser uten merverdiavgift. Et lite tillegg tilkommer dersom vi skal lage annonsen.

For bestilling av annonse, kontakt vår annonseansvarlig Ole Jørgen Strømberg, tlf. 41271075, ojstroe@online.no


Fra tidligere utgaver

Naturterapeuten nr. 1/2018
Naturterapeuten 2017
Naturterapeuten 2016
Naturterapeuten 2015
Naturterapeuten 2014
Naturmedisinsk antologi - artikler 1997 til 2014
Naturterapeuten 2013
Naturterapeuten 2012
Naturterapeuten 2011
Naturterapeuten 2010
Redaksjon