Fagstandarder og yrkesstolthet gir bedre utøvere

Sammenslutningen av alternative behandlerorgansiasjoner (SABORG) arrangerte høsten 2014 kontaktforum og seminar med tema «Fagstandard for tradisjonell-/komplementærmedisin og alternativ behandling» og «Integrert medisin – hvilke skritt kan den alternative sektor ta for å bidra til et helhetlig helsetilbud for alle?».