Med meirverdiavgift på naturterapi går Norge med ryggen inn i fremtida

– Jeg er vokst opp i en familie der en helhetlig tilnærming til helse alltid sto høyt, og med en bevissthet om at vi alle er en del av naturen. Jeg husker at allerede min bestefar oppmuntret oss til å gå barfot ute når det var mulig. Han snakket om vekselbad og sunn ernæring, seier Helga Schöbitz Tverdal i tidsskriftet Naturterapeuten. Ho sjølv er registrert allmenn naturterapeut MNNH og driv praksis i Odda.

Sirkus Stensland

På Facebooksida si, har stortingsrepresentant Sveinung Stensland lagt ut eit sitat av den amerikanske journalisten og humoristen Robert Quillen – til ettertanke for alle som ikkje har tenkt nok over dette: «Diskusjon er en utveksling av kunnskap, krangel er utveksling av uvitenhet». Sidan Stensland er oppteken av helse, kan det i denne samanhengen vera på sin plass å nemna at Quillen, trass i årelange helseutfordringar, unngjekk legar og fortsette å røykja til sin døyande dag.  Wikipedia seier ingenting om dette var grunna mangel på kunnskap, eller om han var ein kranglevoren fyr som ikkje viste sitt eige beste.

Naturterapeuten nr. 2/2020

Innhold: Leder + Kronikk: Sirkus Stensland + Regjeringens forslag om merverdiavgift på helsehjelp truer pasientsikkerheten + Lite truverdige argument i høve meirverdiavgift på alternativ behandling + Stortingsrepresentant Liadal (Ap) reagerer på svar fra finansministeren + Politisk debatt om merverdiavgift på alternativ behandling + Viktig arbeidsmøte mellom stortingspolitikere og bransjen + Frps Kari Kjønaas Kjos med klar tale om merverdiavgift-saken + Intervju med Helga Tverdal + Noen inntrykk fra Høstkonferansen + Forskeren forteller: Om kraniosakralterapi + NNHs landsmøte avholdt + NNH har startet prosjekt med samarbeidspartner Biosan + Epigenetikk – en vitenskap om hvordan miljøet styrer genene våre + NNH og Norges Massasjeforbund styrker samarbeidet fremover + Nettmøte for faglige oppdateringer + Tilbud om advokattjenester til medlemmene i NNH + Naturterapeutisk praksis ved ein global pandemi + NNHs strategiseminar i Tønsberg + NNHs nye yrkesetiske retningslinjer vedtatt + Underskriftsaksjon mot mva på komplementær og alternativ behandling

Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos med klar tale om merverdiavgift-saken

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos (FrP) reagerer på regjeringens behandling av merverdiavgift-saken om alternativ behandling. Hun sier at FrP støtter kampen mot de useriøse aktørene, men ikke på bekostning av de seriøse og alle de menneskene som allerede i dag bruker mye penger på å få den hjelpen som de mener er best for seg.

Representant for Ap og medlem i Helse- og omsorgskomiteen reagerer på svar fra finansministeren

Arbeiderpartiets representant og medlem i Helse- og omsorgskomiteen sendte 4. november spørsmål til Finansdepartementet knyttet til behandlingen av saken om merverdiavgift på alternativ behandling. Fem dager senere kom svaret fra finansminister Jan Tore Sanner. Liadal er langt fra fornøyd med svaret.

Regjeringens forslag om merverdiavgift på helsehjelp truer pasientsikkerheten og undergraver fagorganisasjonenes arbeid

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem i helse- og omsorgskomiteen Hege Haukeland Liadal reagerer på prosessen om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling. Liadal kritiserer regjeringen for ikke å ha gjort et godt nok forarbeid. Generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre syns det er prisverdig at stortingsrepresentant Liadal tar opp disse spørsmålene, som setter denne saken i et annet lys.