Regjeringens forslag om merverdiavgift på helsehjelp truer pasientsikkerheten og undergraver fagorganisasjonenes arbeid

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet