Representant for Ap og medlem i Helse- og omsorgskomiteen reagerer på svar fra finansministeren

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet