Kari Kjønaas Kjos (FrP) Foto: Tonje Hurum

Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos med klar tale om merverdiavgift-saken

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet