Reg. allmenn naturterapeut MNNH Helga Schöbitz Tverdal

Med meirverdiavgift på naturterapi går Norge med ryggen inn i fremtida

Forfatter

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet