Lidia I Myhre (NNH) og Hans Andreas Limi (Frp) Foto: NNH

Politisk debatt om merverdiavgift på alternativ behandling

Forfatter

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet