Naturterapi må med i framtidige folkehelsemeldingar

NNH meiner at med det brukaromfanget som naturterapi og alternativ behandling har i samfunnet i dag, er det på tide at denne behandlingstradisjonen blir omtalt i framtidige folkehelsemeldingar. Naturterapi er ein del av det totale helsetilbodet, og er for fleire hundre tusen av det norske folk eit verdifullt tilskot til det som det offentlege helsevesenet kan tilby.  Mange nyttar også denne behandlingstradisjonen som førebyggjande tiltak.  Både behandling, livsstil- og kosthaldsråd er viktige tema i høve dette.

Brev til den danske legeforening

Det er ein pågåande debatt i Danmark om legitimiteten til registeret for alternative behandlarar (RAB). Lægeforeningen i Danmark har vore førande i kritikken, og som i etterkant er fylgt opp av  helseminister Magnus Heunicke. Han har annonsert at det etter covid-pandemien vil bli ein gjennomgang i høve denne ordninga. Fokuset er pasienttryggleik og forbrukarrettar. Responsen frå registrerte RAB-terapeutar, er at kritikken er fragmentert og ikkje byggjer på god dokumentasjon. Debatten liknar i så tilfelle på den norske, som også ber preg av anekdotiske  forteljingar.

Naturmedisinsk kongress: Inspirerende helg med faglig påfyll

Marianne Borchgrevink Claussen kom hjem fra NNHs tverrfaglige naturmedisinske kongress, som ble arrangert første helga i februar 2019, fullstappet med informasjon, inspirasjon og engasjement. Som NNH-terapeut syns hun det er viktig å samles for å utveksle erfaring, kunnskap og idéer – og ikke minst bli kjent med hverandre.

Behovet for en helhetlig måte å behandle på, må få sin renessanse

Homeopat Jarle Botnen

Jarle Botnen har om lag 38 års erfaring innan den naturmedisinske behandlingstradisjonen. Bø i Telemark har vore basen hans i alle desse åra, der han også har etablert seg med familie. Jarle er i dag aktiv tillitsvalt både i NNH og i SABORG.