Plaga med smerter i ryggjen? Då bør du lesa denne boka

Førestillinga om at smerter i slike kroppsområde utelukkande er forårsaka av skadar, slitasje eller kvesting – er djupt forankra hjå dei fleste. Dette er forståeleg, ettersom mange opplever at problema starta i samband med ein aktivitet, eller at diagnostiske funn blir kommunisert til pasientar utan andre perspektiv enn at dette er synonymt med smerte. Dr. Sarno karakteriserer dette som ein medisinsk katastrofe, fordi det fører millionar av menneske inn i eit åtferdsmønster som er svært avgrensande.

Brev til den danske legeforening

Det er ein pågåande debatt i Danmark om legitimiteten til registeret for alternative behandlarar (RAB). Lægeforeningen i Danmark har vore førande i kritikken, og som i etterkant er fylgt opp av  helseminister Magnus Heunicke. Han har annonsert at det etter covid-pandemien vil bli ein gjennomgang i høve denne ordninga. Fokuset er pasienttryggleik og forbrukarrettar. Responsen frå registrerte RAB-terapeutar, er at kritikken er fragmentert og ikkje byggjer på god dokumentasjon. Debatten liknar i så tilfelle på den norske, som også ber preg av anekdotiske  forteljingar.

Mat er medisin på Senja

Eg har alltid vore litt egenrådig og sjølv prøvd å finne ut av ting. Stoler ikkje blindt på det som blir fortalt frå autoritetshald. Etter kvart som eg blei eldre, kom det nokre helsemessige utfordringar  som eg meinte hadde sin årsak i kosthaldet. Det blei ein del undersøkingar på sjukehus og utprøving av medisinar, utan at det blei noko betre. Det seier Bodil E. Salomonsen som er naturmedisinsk ernæringsterapeut MNNH.

Naturterapeuten nr. 1/2021

Innhold: Leder + Kronikk: Naturtereapi en del av framtids-medisinen + Hvorfor trenger vår bransje og våre pasienter en ny regjering? + Politisk undersøkelse om mva-saken + Brev til legeforeninga + Mat er medisin på Senja + Plaga med smerter i ryggjen? Då bør du lesa denne boka + Forskerens hjørne: Bivirkninger ved homeopatisk behandling + Nordisk ernæringskonferanse + Gir kosttilskuddet ditt ønsket virkning? + Bidrar muggsoppgift i korn til tarmtrøbbel? + Naturterapeutisk terminologi + Norske Kvantemedisinere har tilsluttet seg NNH + Forskning knytter antiinflammatoriske næringsstoffer til massiv hjertebeskyttelse + Rapport prosjekt NNH og Biosan + Innbilt sammenheng eller vitenskap + Vaksinering, døden og samfunnet + Tilknytning, motorikk og bindevevsbehandling hos spebarn + Bok: Stopp Alzheimer + Bok: Demensbrems + Eline går i fars fotspor