Bokomtale: Hahnemanns homøopati – klassifisering og behandling av sykdom

Den nederlandske homøopaten Ewald Stöteler har i en årrekke studert og gjort dypdykk i de grunnleggende verkene av homøpoatiens grunnlegger dr. Samuel Hanemann – «Organon» og «De kroniske sykdommene – deres særegne natur og homøopatiske kur». I «Hahnemanns homøopati» går Stöteler grundig til verks og gir oss en forståelse av Hahnemanns ufattelige kunnskapnivå og en inngående innføring i Hahnemanns homøopatiske behandlingsmetode.

Kjærleik og naturterapi i koronaens tid

John Petter Lindeland, leiar NNH

Det er viktig at sårbare inntektsgrupper som sjølvstendig næringsdrivande, ikkje får ei oppleving av at dei blir belasta med ein byrde som burde fordelast jamt og rettferdig i befolkninga. Det må vera eit rettferdig samsvar mellom pålagt arbeidsforbod og kompensasjonsordning. Om ikkje dette er til stades, vil det svekka motivasjonen til å delta i den kollektive dugnaden – som er heilt avgjerande for kva resultat ein får på lang sikt.

Når ein trur ein fortel sanninga om homøopati

Tore Fosso (NHL) og John Petter Lindeland (NNH)

Redaktør Are Brean i Tidsskriftet for den norske legeforening, har fleire gonger nytta høve til å koma med kritiske merknadar til homøopatien.  I ein nylig publisert leiarartikkel tek han utgangspunkt i den franske lovreguleringa når det gjeld homøopati, der refusjon for behandling har vore ein del av ordninga. NNH og NHL har skrive eit felles tilsvar.

Homøopati – en fremtidsrettet og kunnskapsbasert terapiform

Dr. Heiner Frei

Siste helga i april deltok godt og vel 40 homøopater på Norske Homeopaters Landsforbunds fagseminar om polaritetsanalyse – en metode den sveitsiske lege og homøopat Heiner Frei har utviklet for å forbedre nøyaktigheten av homøopatisk behandling. Frei er grundig og kunnskapsrik, og presenterte analysemetoden og verktøyet på en meget systematisk og inspirerende måte.

Behovet for en helhetlig måte å behandle på, må få sin renessanse

Homeopat Jarle Botnen

Jarle Botnen har om lag 38 års erfaring innan den naturmedisinske behandlingstradisjonen. Bø i Telemark har vore basen hans i alle desse åra, der han også har etablert seg med familie. Jarle er i dag aktiv tillitsvalt både i NNH og i SABORG.

Omstridt australsk forskningsrapport om homøopati innklaget til ombudsmannen

I mars 2015 publiserte det australske nasjonale helse- og medisinske forskningsråd (NHMRC) en forskningsrapport som stiller homøopati i et svært negativt lys. Til tross for at innvendinger mot dårlig vitenskapelig metodikk ble reist under en offentlig høring før publisering, konkluderte rapporten med at det ikke finnes pålitelige bevis for at homøopati virker mot noe som helst. Rapporten ble i august 2016 innklaget til ombudsmannen i Australia.

Når antibiotika ikke virker

Stig Bruset, Christian Borch, Ulf R. Dahle, Solveig Mohr, Øyunn Holen og Karen Seyersted. Foto: Enrique Daling Photography

Hvordan kan vi møte en fremtid hvor antibiotikresistens blir stadig mer utbredt blant bakteriene vi lever sammen med? Debattmøte Homeopatistiftelsen arrangerte 26. april 2017 på Litteraturhuset i Oslo så på hva som gjøres for å unngå feil- og overforbruk av antibiotika og belyse hvordan homøopatien kan ha en viktig plass i både forebygging av og som behandling av sykdommer.

Homøopati

homøopatisk medisin

Homøopati bygger på likhetsloven. Denne loven sier at en sykdom kan kureres av en annen liknende sykdom eller av et legemiddel som etter grundige utprøvinger på normalt friske mennesker skaper lignende symptomer som det den syke har.

Kjenslemessige låsingar er eit stort problem i diskusjonen kring homøopati

– Professor Vinjar Fønnebø påstår at ti gjennomgongar av meta-analysar når det gjeld homøopati, viser at behandlinga saknar effekt. Eg har sjølv berre sett fire meta-analysar der ein strevar etter å summera alle blinde randomiserte kliniske prøvingar (RCT) om homøopati . Om det finns fleire rimeleg aktuelle gjennomgongar vil eg gjere bli tipsa om desse.

Ikke fullt så raskt, Hahn

I sin artikkel Sanninga om homøopati redegjør Hahn for hvor forskningen på klinisk homøopati står. Hans artikkel utgjør en motvekt mot de gjentatte påstandene om at forskningen entydig viser at homøopatiske midler ikke virker. Hahns kommentarer er viktige innlegg i denne diskusjonen, men som sine motstandere blir han noen steder litt for unyansert.

Talar etablert forsking midt imot : Sanninga om homøopati

Ein svensk allmennlege var i 8 år skulda av den svenske Socialstyrelsen for brot på vitskap og velprøvd røynsle ved å ha ordinert homøopatiske legemiddel til nokre av pasientane sine. Legen vart frifunne i svensk høgsterett, men vurderinga står likevel fast. Robert Hahn – svensk lege, forskingssjef og reg. forskar – tek eit oppgjer med vurdering av vitskaplege studier på homøopatiske medisiner.