Kinesisk storbesøk på klinikk i Tønsberg

– Hva er det vi har satt i gang, tenkte de to akupunktørene Erik Vinje Olbjørn og Ole Jørgen Frydenlund kanskje da de hadde invitert en rekke prominente gjester til foredrag og middag i Tønsberg en oktoberkveld. Rundt bordet satt syv kinesere, leger, professorer og forskere, samt presidenten på det velrenommerte Chinese Academy of Chinese Medical Sciences.

Naturens og organismens tolegrense

John Petter Lindeland, leiar NNH

Det er mykje som tyder på at vår menneskeskapte aktivitet her på jorda ikkje er berekraftig, og at naturen slår tilbake med usentimental kraft: raske klimaendringar som har uventa konsekvensar, auke i sjukdomstilstandar som har relevans til både livsstil og miljø, markant redusert sædkvalitet, sterk reduksjon i artsmangfald og pollinerande insekt, akkumulering av miljøgifter i ulike organismar – for å nemna nokre synlege teikn.

To nye fagretningslinjer ferdige og vedtatt

Eg har ved fleire høve uttalt at NNH sine fagretningslinjer når det gjeld utdanning innan ulike fag, er kanskje organisasjonens viktigaste kapital. Dette er dokument som set ramme og skapar  kunnskap om kva kompetanse NNH skal krevja når det gjeld godkjenning av studieplanar, og til medlemskap for dei som ynskjer det. Slike rammeplanar er på mange måtar ei gåve som blir  overlevert neste generasjon, og skapar kunnskaps-kontinuitet framover.

Naturterapeuten nr. 2/2019

Innhold: Naturens og organismens tolegrense + Undersøkelse av politiske partiers holdninger til naturterapi og alternativ behandling + Viktig at det blir offentlige fagkrav knyttet til registeret + Kinesisk storbesøk på klinikk i Tønsberg + Godt gjennomført regional samling i Bergen + Melkesyrebakterier er som en gjøkunge i tarmen + Nettkurs for å takle akutte lidelser i det daglige + Bruk av bilder og tekst på nett + Et prestisjefylt oppdrag for en som er interessert i naturlig helse + To nye fagretningslinjer ferdige og vedtatt + Fagmøte i Bergen samkjørt med regionale samlinger + Bransjen er bekymra for strengare lovgjeving + Helhetlig Helse Bergen har plass til flere + Verdenskongress i soneterapi + NNH-prosjekt med samarbeidspartner Bioform + To år med mentorprogrammet + Endringer i Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring + Rekruttering av nyutdannet\de soneterapeuter + Spørreundersøkelse for terapeuter + NNHs nye flyere + Ut og bade i trær + Brød med ni tusen år gammelt korn