Dry needling er ein del av akupunkturen

Det har vore ein sterk debatt og konflikt mellom dei ulike helsefagarbeidarane som ynskjer å hevda eigarskap til «dry needling» – spesielt dei siste tjue åra. Dette har skapt mykje forvirring blant offentleg sektor (pasientar, avgjerdstakarar, media og fagleg interessegrupper) når dei undersøker integrerande helsebehandlingar som involverer «tradisjonell akupunktur» (TKM) og/eller «dry needling» (DN) som terapi. Dei er rett og slett ikkje klar over forskjellane mellom utdanning og opplæring, omfanget av praksis, diagnostikk og terapeutiske strategiar.

Kinesisk storbesøk på klinikk i Tønsberg

– Hva er det vi har satt i gang, tenkte de to akupunktørene Erik Vinje Olbjørn og Ole Jørgen Frydenlund kanskje da de hadde invitert en rekke prominente gjester til foredrag og middag i Tønsberg en oktoberkveld. Rundt bordet satt syv kinesere, leger, professorer og forskere, samt presidenten på det velrenommerte Chinese Academy of Chinese Medical Sciences.

Tradisjonell kinesisk medisin – helse eller humbug?

Aftenposten har den siste publisert artikler om at FN-organet Verdens helseorganisasjon (WHO) har oppdatert databasen for sykdomsdiagnoser for første gang siden 1990. Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) er med i den nye versjonen. Artikkelen har ført til debatt og uttalelser som: Å inkludere humbug i WHOs offisielle diagnosemanual er en særdeles dårlig idé. MNNH-akupunktør Lars Håvard Meli har i den forbindelse skrevet et innlegg, som for øvrig ble refusert av Aftenposten.

Langtids sykefravær og moderne medisin

Langtids sykefravær og antall uføretrygdete øker i et slikt omfang at det skaper alvorlige bekymringer når det gjelder nasjonaløkonomien. Og dette til tross for at levestandarden aldri har vært så høy, og at vi ligger på topp når det gjelder satsning på helsetjenesten. Særlig gjelder denne økningen i langtids sykefravær kvinnelige arbeidstagere.