Dry needling er ein del av akupunkturen

Det har vore ein sterk debatt og konflikt mellom dei ulike helsefagarbeidarane som ynskjer å hevda eigarskap til «dry needling» – spesielt dei siste tjue åra. Dette har skapt mykje forvirring blant offentleg sektor (pasientar, avgjerdstakarar, media og fagleg interessegrupper) når dei undersøker integrerande helsebehandlingar som involverer «tradisjonell akupunktur» (TKM) og/eller «dry needling» (DN) som terapi. Dei er rett og slett ikkje klar over forskjellane mellom utdanning og opplæring, omfanget av praksis, diagnostikk og terapeutiske strategiar.

Kinesisk storbesøk på klinikk i Tønsberg

– Hva er det vi har satt i gang, tenkte de to akupunktørene Erik Vinje Olbjørn og Ole Jørgen Frydenlund kanskje da de hadde invitert en rekke prominente gjester til foredrag og middag i Tønsberg en oktoberkveld. Rundt bordet satt syv kinesere, leger, professorer og forskere, samt presidenten på det velrenommerte Chinese Academy of Chinese Medical Sciences.

Akupunktur

akupunktur

Terapi: Akupunktur er en av de eldste medisinske terapiformer vi kjenner til i dag. De tidligste nedtegnelsene til akupunktur kommer fra klassisk kinesisk medisin og kan dateres flere tusen år tilbake i tid. Antikkens leger i det gamle Kina studerte universets og naturens lover. De så på mennesket som en integrert del av naturen, underlagt de samme lovene som alt annet levende.

Vi trenger en ny politisk giv når det gjelder alternativ medisin

Jeg slutter meg helt til den kritikk Britt Hertzberg er kommet med når det gjelder NAFKAMs arbeid. Da Aarbakkeutvalget ble nedsatt i 1998 ga dette forhåpninger om at vi ville kunne få et positivt samarbeid mellom naturmedisinen og den etablerte medisin, og at alternative metoder kunne komme inn i helsevesenet der det var faglige grunner til å anta at dette kunne gi helsemessige og økonomiske fordeler.

Langtids sykefravær og moderne medisin

Langtids sykefravær og antall uføretrygdete øker i et slikt omfang at det skaper alvorlige bekymringer når det gjelder nasjonaløkonomien. Og dette til tross for at levestandarden aldri har vært så høy, og at vi ligger på topp når det gjelder satsning på helsetjenesten. Særlig gjelder denne økningen i langtids sykefravær kvinnelige arbeidstagere.