Fagskoleutdanning i biopati

Den 3. april i år ble biopatiutdanningen ved Tunsberg Medisinske Skole en offentlig godkjent fagskoleutdanning, og dermed også en av de første naturmedisinske utdanninger i Norge med et slikt kvalitetsstempel. Godkjenningen gir studentene mulighet for støtte gjennom Lånekassen, og ikke minst en solid kvalitetsøkning av utdanningen, og styrkede rettigheter for skolens studenter.

Naturterapeuten nr. 2/2013

Innhold: Einar Kringlen, naturmedisin og kvakksalveri – En ambassadør for helhetlig helse og grønn resept på Stortinget? – Naturmedisinsk Fagkongress 2013 – Motiverende og inspirerende fagmiljø ved Naturterapiskolen Nord, Bodø – Spesiell bok med misvisende tittel – Fra et NNH-medlem til et annet – Fagskoleutdanning i biopati – Borrelia: en sykdom forandrer verden, del 2 – Vitenskap og varme hender – Helbredende nytenkning – Medisinsk nemesis – Evidenstyranniet – Kolesterol bedre enn sitt rykte – Soneterapi og hormonsystemet – Nordisk refleksologinettverksmøte