Første fagskoleklasse i biopati
Øverst fra venstre: Hiwa Majid Rashid, Gunhild Stølan Borch, Line Berg-Pettersen, Tove Riise Grastveit, Inger Hilde Nilsen og Marianne Aase. Nederst fra venstre: Tina Thorvaldsen, Thorunn Vigfusdottir og Elisabeth Hægeland Reynolds. Hovedærer Fride Aasen til høyre i bildet.

Første fagskoleklasse i biopati uteksaminert ved TMS

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet