Mat er medisin på Senja

Eg har alltid vore litt egenrådig og sjølv prøvd å finne ut av ting. Stoler ikkje blindt på det som blir fortalt frå autoritetshald. Etter kvart som eg blei eldre, kom det nokre helsemessige utfordringar  som eg meinte hadde sin årsak i kosthaldet. Det blei ein del undersøkingar på sjukehus og utprøving av medisinar, utan at det blei noko betre. Det seier Bodil E. Salomonsen som er naturmedisinsk ernæringsterapeut MNNH.

Fagskoleutdanning i biopati

Den 3. april i år ble biopatiutdanningen ved Tunsberg Medisinske Skole en offentlig godkjent fagskoleutdanning, og dermed også en av de første naturmedisinske utdanninger i Norge med et slikt kvalitetsstempel. Godkjenningen gir studentene mulighet for støtte gjennom Lånekassen, og ikke minst en solid kvalitetsøkning av utdanningen, og styrkede rettigheter for skolens studenter.