Cand. psychol. Roar Dons Foto: John Petter Lindeland/NNH

Optimisme og tro på at livet kan bli mer begripelig, håndterbart og meningsfylt som grunnlag for terapeutisk perspektiv

Forfatter

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet