Pasientar treng ei kjensle av retning

Rick Scott, Naturopathic Doctor (USA)

– Som naturopat bruker eg ulike terapiformer, inkludert akupunktur, austlege og vestlege urter, massasje, manuell terapi, kraniosakralterapi, kosthalds- og livsstilsrådgjeving for å hjelpa til med å løysa dei grunnleggjande årsakene til sjukdom og styrkja pasientane mine til å ta ei meir aktiv rolle i deira helsearbeid, seier Rick Scott i et intervju i Naturterapeuten – NNHs tidsskrift for naturmedisin.

– To livshendingar påverka og forandra min vitskaplege karriere i retning av komplementær og alternativ medisin

Miek Jong

Miek Jong er tilsett som ny leiar av NAFKAM i eit åremål på 4 år frå 2020 til 2024. Ho kjem frå stillinga som universitetslektor og assisterande professor ved det svenske Mittuniversitetet i Sundsvall, der ho har drive med forsking og undervisning innan folkehelse som sitt hovudområde.