Pasientar treng ei kjensle av retning

Rick Scott, Naturopathic Doctor (USA)

– Som naturopat bruker eg ulike terapiformer, inkludert akupunktur, austlege og vestlege urter, massasje, manuell terapi, kraniosakralterapi, kosthalds- og livsstilsrådgjeving for å hjelpa til med å løysa dei grunnleggjande årsakene til sjukdom og styrkja pasientane mine til å ta ei meir aktiv rolle i deira helsearbeid, seier Rick Scott i et intervju i Naturterapeuten – NNHs tidsskrift for naturmedisin.

Naturterapi som ein del av framtids-medisinen

John Petter Lindeland, leiar NNH

Det bles for tida ein vind over store delar av verda som prøver å så tvil om både innhaldet og sanningsgehalten i den naturterapeutiske filosofien og tilhøyrande prinsipp. Denne vinden, eller  skepsisen, blir ofte målbore av aktørar som har ein agenda basert på enten eit vitskapsreligiøs1) fundament eller politisk ideologi. Alt som ikkje kan målast innanfor det evidensbaserte paradigmet, blir fasa ut som humbug. Denne vinden har også kome til landet vårt, og blant anna feia innom fleire partikontor og skapt kastevindar i diverse stortingskorridorar.