Pasientar treng ei kjensle av retning

Rick Scott, Naturopathic Doctor (USA)

– Som naturopat bruker eg ulike terapiformer, inkludert akupunktur, austlege og vestlege urter, massasje, manuell terapi, kraniosakralterapi, kosthalds- og livsstilsrådgjeving for å hjelpa til med å løysa dei grunnleggjande årsakene til sjukdom og styrkja pasientane mine til å ta ei meir aktiv rolle i deira helsearbeid, seier Rick Scott i et intervju i Naturterapeuten – NNHs tidsskrift for naturmedisin.