Miek Jong
Miek Jong, leiar i NAFKAM

– To livshendingar påverka og forandra min vitskaplege karriere i retning av komplementær og alternativ medisin

Forfatter

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet