Kjenslemessige låsingar er eit stort problem i diskusjonen kring homøopati

– Professor Vinjar Fønnebø påstår at ti gjennomgongar av meta-analysar når det gjeld homøopati, viser at behandlinga saknar effekt. Eg har sjølv berre sett fire meta-analysar der ein strevar etter å summera alle blinde randomiserte kliniske prøvingar (RCT) om homøopati . Om det finns fleire rimeleg aktuelle gjennomgongar vil eg gjere bli tipsa om desse.

Ikke fullt så raskt, Hahn

I sin artikkel Sanninga om homøopati redegjør Hahn for hvor forskningen på klinisk homøopati står. Hans artikkel utgjør en motvekt mot de gjentatte påstandene om at forskningen entydig viser at homøopatiske midler ikke virker. Hahns kommentarer er viktige innlegg i denne diskusjonen, men som sine motstandere blir han noen steder litt for unyansert.

Talar etablert forsking midt imot : Sanninga om homøopati

Ein svensk allmennlege var i 8 år skulda av den svenske Socialstyrelsen for brot på vitskap og velprøvd røynsle ved å ha ordinert homøopatiske legemiddel til nokre av pasientane sine. Legen vart frifunne i svensk høgsterett, men vurderinga står likevel fast. Robert Hahn – svensk lege, forskingssjef og reg. forskar – tek eit oppgjer med vurdering av vitskaplege studier på homøopatiske medisiner.