Talar etablert forsking midt imot : Sanninga om homøopati

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet