Talar etablert forsking midt imot : Sanninga om homøopati

Ein svensk allmennlege var i 8 år skulda av den svenske Socialstyrelsen for brot på vitskap og velprøvd røynsle ved å ha ordinert homøopatiske legemiddel til nokre av pasientane sine. Legen vart frifunne i svensk høgsterett, men vurderinga står likevel fast. Robert Hahn – svensk lege, forskingssjef og reg. forskar – tek eit oppgjer med vurdering av vitskaplege studier på homøopatiske medisiner.

Naturterapeuten nr. 4/2011

Innhold: Mangfoldig og lærerik kongress – Svar til NAFKAMs leder Vinjar Fønnebø – Støttebehandling ved kreft og multippel sclerose – Hva skal til for å lykkes som terapeut? – Nytt fokus på lys – Rosenbevegelser handler om: Bevegelse – pust – musikk – Nytt lovverk om helsepåstander på mat og kosttilskudd – Dialogmøte med Human Etisk Forbund – Samarbeid i Norden gir styrke – Fagkongressen 2011 – Sanninga om homøopati – Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme – Born to Dorn – Ryggvirvelsøyleterapi – Placebotrollet – sprekker det i sollyset?