Kjenslemessige låsingar er eit stort problem i diskusjonen kring homøopati

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Laget av Arkitektum Web