Naturterapiskolen Nord
Rektor Kate Sølvi Kristiansen (til høyre) sammen med noen av studentene i 2013. Foto: Jeanette Førland

Motiverende og inspirerende fagmiljø ved Naturterapiskolen Nord

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet