Naturterapi som ein del av framtids-medisinen

John Petter Lindeland, leiar NNH

Det bles for tida ein vind over store delar av verda som prøver å så tvil om både innhaldet og sanningsgehalten i den naturterapeutiske filosofien og tilhøyrande prinsipp. Denne vinden, eller  skepsisen, blir ofte målbore av aktørar som har ein agenda basert på enten eit vitskapsreligiøs1) fundament eller politisk ideologi. Alt som ikkje kan målast innanfor det evidensbaserte paradigmet, blir fasa ut som humbug. Denne vinden har også kome til landet vårt, og blant anna feia innom fleire partikontor og skapt kastevindar i diverse stortingskorridorar.

Naturterapeutisk terminologi som vegvisar for god praksis

WNF Terminology Document omsett til norsk. World Naturopathic Federation poengterer at dette dokumentet vil tena den naturterapeutiske tradisjonen gjennom å sikra identiteten til yrket ved å tydeleggjera definisjonen av sentrale naturterapeutiske termar som ligg til grunn for naturterapeutisk praksis. Det vil òg legga til rette for betre samarbeid mellom fagpersonar og andre helseprofesjonar – noko som spesielt WHO påpeikar er viktig.

Naturterapeutisk terminologi

WNF Terminology Document er nå oversatt til norsk. Naturterapeutisk terminologi [bokmål] Naturterapeutisk terminologi [nynorsk] Grunnlaget for WNF Terminology Document er et 100-siders dokument, White Paper on Naturopathic Philosophies, Principles and Theories, som ble publisert i 2017. Initiativet ble ledet av WNF Naturopathic Roots Committee og Subcommittee Terminology, som inkluderer heilpraktikere, naturterapeuter og naturterapeutiske leger. World Naturopathic Federation poengterer at dette dokumentet vil tjene den naturterapeutiske tradisjonen gjennom å sikre identiteten til yrket ved å tydeliggjøre definisjonen av sentrale naturterapeutiske termer som ligger til grunn for naturterapeutisk praksis. Det vil også legge til rette for bedre samarbeid mellom fagpersonar og andre helseprofesjoner – noe som spesielt WHO påpeker er viktig.