Dette skal vi være stolte av!

NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre

Til tross for momssaken og korona har mye positivt skjedd i år. Vi har holdt vårt hovedfokus på kompetanseutvikling og kontinuerlig forbedring, og det har gitt resultater. NNH har blitt godkjent  som fullverdig medlem av World Naturopathic Federation (WNF), og nylig ble det også kjent at NNH ved styreleder John Petter Lindeland er valgt inn i NAFKAMs senterråd, noe som vi oppfatter som en  tillitserklæring for vår organisasjon. Dette skal vi være stolte av!

Har pandemien gjort oss klokere?

NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre

Som alle andre har også NNH merket godt utfordringene pandemien har medført. Mange har blitt rammet både økonomisk og faglig. Mva-saken har ikke gjort ting lettere verken for pasienter, terapeuter, studenter, fagskoler eller organisasjoner i bransjen. Saken kom som et slag i ansiktet på initiativ fra den sittende regjering. Selv en pandemi klarte ikke å stoppe denne regjeringen i å gjennomføre radikale tiltak med store samfunnskonsekvenser – som rammer de svakeste i vårt samfunn som trenger helsehjelpen de får ved bruk av naturterapi og komplementær behandling.