Har pandemien gjort oss klokere?

NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre

Som alle andre har også NNH merket godt utfordringene pandemien har medført. Mange har blitt rammet både økonomisk og faglig. Mva-saken har ikke gjort ting lettere verken for pasienter, terapeuter, studenter, fagskoler eller organisasjoner i bransjen. Saken kom som et slag i ansiktet på initiativ fra den sittende regjering. Selv en pandemi klarte ikke å stoppe denne regjeringen i å gjennomføre radikale tiltak med store samfunnskonsekvenser – som rammer de svakeste i vårt samfunn som trenger helsehjelpen de får ved bruk av naturterapi og komplementær behandling.