Lidia Ivanova Myhre og Sondre fagervberg
Generalsekretær i NNH, Lidia Ivanova Myhre, og styreleder i NKM, Sondre Fagerberg

Norske Kvantemedisinere tilslutter seg NNH

© Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. Driftes av Getonnet