Langtids sykefravær og moderne medisin

Langtids sykefravær og antall uføretrygdete øker i et slikt omfang at det skaper alvorlige bekymringer når det gjelder nasjonaløkonomien. Og dette til tross for at levestandarden aldri har vært så høy, og at vi ligger på topp når det gjelder satsning på helsetjenesten. Særlig gjelder denne økningen i langtids sykefravær kvinnelige arbeidstagere.

NNH styrkar og skjerpar sine fagkrav

John Petter Lindeland

Som eit ledd i NNHs kvalitetssikring av studietilbud/utdanningar og krav til faglig nivå i grunnleggjande  allmenndanande basisfag, har sentralstyret gjort vedtak om at utdanning i Naturmedisinsk grunnutdanning og Generelle fag/VEKS-fag, i tillegg til nåverande krav i Grunnmedisin, skal vera gjeldande for terapeutmedlemskap for  utdanningar som startar etter 1. januar 2010.

Naturterapeuten nr. 1/2010

Innhold: De små drypp – Langtids sykefravær og moderne medisin – Historien om et grønt initiativ som falt i god jord – Konfliktråd eller forliksråd – Codex Alimentarius – Ikke friskere på 160 år! – Naturmedisinens historie og utvikling i Norge blir bok – Set pasienttryggleik og fagkompetanse i sentrum – Om terapiforståelse og bevegelsesprosesser – Saborgnytt: Fra årsmelding 2009 – Rapporter fra NNHs faggrupper – Mathjørnet: Vårlig grønt i kjøkkenvinduet