Vaksinering, døden og samfunnet

Er jeg vaksinemotstander fordi jeg ikke engang vurderer å ta den årlige influensavaksinen? Kommer jeg til å ta influensavaksine når denne om et år eller to dekker koronaviruset slik det da har utviklet seg? Jeg tviler, men det er en ny avgjørelse jeg må ta når den tid kommer – for slik er livet, vi må hele tiden gjøre nye valg. I morgen ruller jeg opp armen og får et lite stikk – og håper at det vil være et lite bidrag som hjelper samfunnet til å kunne åpne opp.

World Naturopathic Federation med brev til helse- og omsorgsminister Høie

World Naturopathic Federation har sendt brev til helse- og omsorgminister Høie, med henvisning til WNFs utredning Role of Naturopathic Practice in a Pandemic som ble laget med tanke på politiske beslutningstakere for å informere dem om forskning på naturterapi og hvilken rolle naturterapeutisk praksis kan ha for å forebygge og håndtere forhold som ligner på COVID-19.

Kjærleik og naturterapi i koronaens tid

John Petter Lindeland, leiar NNH

Det er viktig at sårbare inntektsgrupper som sjølvstendig næringsdrivande, ikkje får ei oppleving av at dei blir belasta med ein byrde som burde fordelast jamt og rettferdig i befolkninga. Det må vera eit rettferdig samsvar mellom pålagt arbeidsforbod og kompensasjonsordning. Om ikkje dette er til stades, vil det svekka motivasjonen til å delta i den kollektive dugnaden – som er heilt avgjerande for kva resultat ein får på lang sikt.