01.05: Brev til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Situasjonen for mange av våre medlemmer er uholdbar og frustrerende. Vi reagerer særskilt på at inntektsordningen for selvstendig næringsdrivende terapeuter trer i kraft først fra 17. dag. Til tross for at det var staten som påla alle terapeutvirksomheter å stenge fra 12. mars, må disse selv bære de økonomiske konsekvensene for de første 17 dagene. Dette står i sterkt kontrast med yrkesgruppene som blir ivaretatt fra første dag.

Helsedirektoratets smittevernveileder

Smitteveilederen for helsevirksomheter med en-til-en kontakt har kommet. Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet og gjelder for blant annet virksomheter som tilbyr alternativ behandling, fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere og fotterapeuter. Det er denne veilederen som danner grunnlaget for oppstart av terapeutpraksisen etter stengepåbudet, og NNH ber alle sine terapeut- og studentmedlemmer om å sette seg grundig inn i dokumentet.

Koronavirus og sikkerhetsledelse

NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre

– Å utøve sikkerhetsledelse, er en lederoppgave – på lik linje med alle andre lederoppgaver, skriver NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre i en kronikk hos Dagens Medisin. Med den mye omtalte saken ved Øyeavdelingen på Ullevål sykehus som et eksempel, ønsker Myhre å sette fokus på sikkerhetsstyring som en del av lederoppgaven ved norske sykehus. Hvordan kan medlemmer i NNH nyte godt av hennes kompetanse innen ledelse og sikkerhet?