Einar Kringlen, naturmedisin og kvakksalveri

Leiar i NNH, John Petter Lindeland, er i ordskifte med professor emeritus i psykiatri, Einar Kringlen, i Dag og Tid sine spalter. Ordskiftet handlar om Kringlen si bokmelding av Snåsakoden av professor i biologi Kristian Gundersen. Kringlen føretrekk å kalla sektoren for kvakksalvarmedisin.