Vi trenger en ny politisk giv når det gjelder alternativ medisin

Jeg slutter meg helt til den kritikk Britt Hertzberg er kommet med når det gjelder NAFKAMs arbeid. Da Aarbakkeutvalget ble nedsatt i 1998 ga dette forhåpninger om at vi ville kunne få et positivt samarbeid mellom naturmedisinen og den etablerte medisin, og at alternative metoder kunne komme inn i helsevesenet der det var faglige grunner til å anta at dette kunne gi helsemessige og økonomiske fordeler.

Naturterapeuten nr. 3/2011

Innhold: Noen ganger raser verden sammen bokstavelig talt – Vi trenger en ny politisk giv når det gjelder alternativ medisin – Bekjennelser fra en avhopper fra legemiddelindustrien – Norsk Homøopatisk pasientforening er 60 år – Placebotrollet i Forskingsskogen – Hva skal vi med nafkam? – Legevitenskapens forfall – Fønnebø svarer Britt Hertzberg Untiedt – NAFKAM s forskningsprosjekter 2000–2009 – I Rosenmetoden berører vi kroppen og når sjelen – Kontroll med fettsyrebalanse mellom omega-6 og 3 – Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2011 – Lys-kinesiologi; innvendig og utvendig miljømedisin – ”Vi spiller, men skjebnen blander kortene”