01.05: Brev til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Situasjonen for mange av våre medlemmer er uholdbar og frustrerende. Vi reagerer særskilt på at inntektsordningen for selvstendig næringsdrivende terapeuter trer i kraft først fra 17. dag. Til tross for at det var staten som påla alle terapeutvirksomheter å stenge fra 12. mars, må disse selv bære de økonomiske konsekvensene for de første 17 dagene. Dette står i sterkt kontrast med yrkesgruppene som blir ivaretatt fra første dag.

Helsedirektoratets smittevernveileder

Smitteveilederen for helsevirksomheter med en-til-en kontakt har kommet. Veilederen er utgitt av Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet og gjelder for blant annet virksomheter som tilbyr alternativ behandling, fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere og fotterapeuter. Det er denne veilederen som danner grunnlaget for oppstart av terapeutpraksisen etter stengepåbudet, og NNH ber alle sine terapeut- og studentmedlemmer om å sette seg grundig inn i dokumentet.