Aromaterapi

Etter 1.12.2004 har NNH ikke gitt godkjenning i aromaterapi, da ny fagplan for naturmedisinsk aromaterapi fra juni samme år representerer en betydelig lenger utdanning enn tidligere. Et nytt begrep – naturmedisinsk aromaterapi – ble innført.

Aromaterapi i behandling av psykiske lidelser

Aromaterapimassasje har lenge vært et populært middel for avstressing. Mange er etter hvert blitt kjent med aromaterapimassasje gjennom SPA-sentre i Norge og i utlandet. Christina Doctare kaller stress for en moderne form for selvmord. Hun har fått opprettet et ”Andrum”- et pusterom – på Karolinska Sjukhuset i Stockholm for å motvirke stress og sykefravær. I «Andrummet» kombinerer man massasje og samtale.

Aromaterapi innen institusjon og palliativ omsorg

Aromaterapi, massasje og andre berøringsterapier innen komplementære terapiformer brukes integrert sammen med skolemedisinen innen helsevesenet og innen palliativ omsorg i flere land, blant annet i England og i USA. I forbindelse med mitt studium “Complementary Therapies in Cancer Care”, har jeg hatt praksis ved Austjord behandlingssenter.