Har Sveinung Stensland (H) troverdighet som helsepolitisk talsperson og saksordfører?

Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland er valgt som saksordfører i sak om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling. Han har hatt en rekke opptredener i media hvor han har fremstilt komplementær og alternativ medisin som utelukkende useriøs. NNHs generalsekretær Lidia Ivanova Myhre synes flere av Stenslands uttalelser ikke er en stortingsrepresentant verdig.