Hilsen til en stadig klokere 20-åring

I forbindelse med NNH sitt 20-års jubileum var det planlagt å utgi en jubileumsbok. Jarle Aarbakke, leder av Aarbakkeutvalget, skrev et innlegg til boka i desember 2013. Aarbakke hadde ikke anledning til å møte på Nordisk naturmedisinsk fagkongress for å motta sitt æresmedlemsskap. Naturterapeuten gjengir derfor Jarle Aarbakke sin hilsen til jubilanten.

Nye æresmedlemmer hedret under jubileumsmiddagen

Nye og tidligere æresmedlemmer i NNH: Britt Hertzberg Untiedt, Vinjar Fønnebø, Dagfinn Høybråten, Terje Varpe, Turid Jacobsen, Vilhelm Schjelderup, Fride Aasen, John Petter Lindeland (leder) og Sigrun Kirkeberg (generalsekretær).

Politiker Dagfinn Høybråten, direktør for NAFKAM, Vinjar Fønnebø, leder av Aarbakke-utvalget, Jarle Aarbakke, behandler og lærer Fride Aasen og behandler Turid Jacobsen ble utnevnt som nye æresmedlemmer i NNH under festmiddagen for NNHs 20 års jubileum på Nordisk naturmedisinsk fagkongress på Sundvolden Hotel i oktober 2014.

NNH har bursdag!

Dagfinn Høybråten og leiar i NNH John P Lindeland

I dag – 14. november 2014 – er det nøyaktig 20 år siden NNH ble etablert som en selvstendig organisasjon, som et resultat av en reorganisering av Sentralrådet for Norske Naturterapeuter (SFNN).

NNH: Ein stolt 20-åring!

John Petter Lindeland - leiar i NNH

I heile 2014 har me hatt og skal forsett ha fokus på at Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er 20 år. Det er ingen høg alder i organisasjonssamanheng, noko som tilseier at me har framtida føre oss, sa John Petter Lindeland i sin tale ved NNHs 20-års jubileum.

2014 er jubileumsår!

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon ble stiftet 14. november 1994 og kan dermed feire hele 20 år i år. Jubileumskomiteen jobbet kontinuerlig med et landsdekkende seminarprogram for hele jubileumsåret.